دکتر مریم نوکنده

دارای بورد تخصصی پوست، لیزر و کاشت مو

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو انجمن متخصصین پوست و موی ایران

دکتر مریم نوکنده